“Geef altijd het beste wat je hebt. Meer hoeft niet. Maar laat het vooral ook niet minder zijn!”


Overwinning op de bergWe hebben er allemaal mee te maken. De hele dag door zwermen ze als muggen om je hoofd en hart: Verleidingen! Hoe voorkom je dat deze muggen olifanten worden en je leven plat walsen? Lees en bestudeer de aangegeven bijbelgedeelten en ontdek hoe je met de Here Jezus en door de kracht van de Heilige Geest een overwinnaar bent.


Hoe werkt het?
In de brief van Jacobus vinden we het basisprincipe van verleiding en hoe het werkt. (1) Het gaat hier om verzoeking, een ander woord met dezelfde betekenis. Verleiding komt niet van God. Als we in het Onze Vader bidden: “Leid ons niet in verzoeking”, (2) dan is dat bedoeld als een gebed dat God ons bewaart voor situaties van verleiding. De verleiding komt van de duivel. Hij verleidde Eva om te eten van de vrucht van de boom. (3) De verleiding kan echter alleen maar werken omdat in ons hart allerlei begeerten en lusten zijn. Daar speelt de verleiding op in. Je zondigt als je vanuit je begeerte toegeeft aan de verleiding.

Trucjes
Bij verleiding worden allerlei trucjes gebruikt. De meest gebruikte methode is de leugen. En dan vooral als de bekende halve waarheid. Anders valt het teveel op. God had tegen Adam en Eva gezegd dat ze van alle bomen mochten eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. (4) Wat maakt de duivel ervan? God heeft zeker wel gezegd: “Jullie mogen van geen enkele boom eten?” (5) Zie je hoe de duivel de woorden van God verdraait en een negatieve voorstelling van God geeft? Alsof je bij God helemaal niets mag. Dit trucje gebruikt hij nog steeds. Trap er niet in. Over leugens gesproken: Vaak wordt, dat wat goed en mooi is, zo voorgesteld dat het opeens slecht en ouderwets lijkt. Jesaja waarschuwt ervoor dat wat zoet is, als bitter wordt voorgesteld en wat bitter is als zoet. (6) Kijk om je heen, doe je ogen open en ontdek hoe de duivel ons voortdurend probeert wijs te maken dat bijvoorbeeld seks zonder liefde en buiten het huwelijk ‘zoet’ is, terwijl de werkelijkheid - dat proef je wel aan de nasmaak - ‘bitter’ is.

De druppel
Ken je het principe van de druppel en de uitgeholde steen? Het lijkt onmogelijk, maar als je over een langere periode telkens weer een druppel water op dezelfde plek laat vallen kan dat zelfs in een hard rotsblok een uitholling veroorzaken. Bij verleiding werkt het niet anders. De vrouw van Potifar werd verliefd op Jozef en probeerde hem te verleiden om met haar naar bed te gaan. (7) Jozef deed daar niet aan mee, ook al probeerde ze het dag aan dag. Hou er rekening mee dat sommige verleidingen elke dag opnieuw op je af komen. En waak ervoor dat de druppel niet de steen van jouw radicale toewijding aan Jezus uitholt. Waarbij je ook heel goed bewust moet zijn, dat de duivel weet waar jouw zwakke plekken zitten. Eén van de tactieken van de duivel is: ‘Hij ligt in hinderlaag bij de gehuchten’. (8) Dat zijn de plaatsen waar geen bescherming is. Let eens op waarin Jezus wordt verleid door de duivel. Precies op de zwakke plek van dat moment. Jezus had veertig dagen gevast in de woestijn. Dan heb je echt honger! En wat stelt de duivel voor? “Als je echt Gods Zoon bent, laat dat maar eens zien door van deze stenen brood te maken.” (9) Gelukkig trapte Jezus er niet in en bleef Hij gehoorzaam aan zijn Vader. (10)

Je bent een overwinnaar!
In de Bijbel vinden we veel praktische tips hoe we met verleidingen om moeten gaan. In de eerste plaats: Leg je nooit neer bij de gedachte dat je nou eenmaal een zondaar bent. Dan doe je tekort aan de verlossing van de Here Jezus. Hij heeft ons vrijgemaakt van de macht van de zonde en van de dood. (11) Het is werkelijk mogelijk om met Christus meer dan overwinnaar te zijn! (12) Johannes schrijft aan jonge mensen: “jullie hebben de boze overwonnen.” (13) Het is dus mogelijk; geloof in de overwinning!

Lees je Bijbel en bid
Het lezen van de Bijbel maakt je sterk(er). Bij de geestelijke wapenrusting wordt het Woord van God voorgesteld als een zwaard. (14) Wat is een soldaat zonder zwaard? Het gaat er ook om hoe je de Bijbel leest. Iemand schreef: “Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.” (15) Een hart dat vol is met de woorden van God, is een hart dat bestand is tegen de verleidingen van de boze.  Als er iemand is die met veel en zware verleiding te maken heeft gehad, is het Jezus wel. (16) Hoe zou Jezus die verzoeking in de woestijn hebben volgehouden? Door de kracht van het gebed. Telkens weer lees je hoe Jezus de nachten doorbrengt in gebed. (17) Zeker de laatste dagen van zijn leven was Hij 's nachts te vinden op de Olijfberg om te bidden. Tijdens de laatste nacht mogen zijn discipelen erbij zijn. Jezus leert hen dan de belangrijke les dat ze moeten bidden om bestand te zijn tegen de verzoeking. (18) Wat dacht je van deze uitspraak: One week without praying makes one weak.

Gedachten
Voordat je tot zonde komt, heeft het zich vaak al afgespeeld in je gedachten. Jezus zegt: “Als je iemand in je gedachten wilt doden, ben je eigenlijk al een moordenaar. Of als je iemand in gedachten begeert, heb je eigenlijk al overspel gedaan.” (20) Daarom is het heel belangrijk dat je leert je gedachtenleven te beheersen en verkeerde gedachten – voordat ze uit kunnen groeien tot zondige daden – op te ruimen. Paulus schrijft dat je de verkeerde gedachten als het ware krijgsgevangene kunt maken en kunt brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. (21) Het zal je niet verbazen dat verkeerde gedachten niet alleen ontstaan door wat uit je eigen hart aan boosheid en onreinheid naar boven komt, maar ook door alles wat je hoort en vooral ziet: muziek, lectuur, televisie en internet. Ook hierover is Jezus erg duidelijk in zijn Bergrede. Je weet wel, over die hand en die voet... (22) Job zette een radicale stap in zijn leven. Hij sloot een verbond met zijn ogen. (23) Een afspraak maken met je ogen en oren, waar je naar wel en niet naar kijkt of luistert. Voor onze tijd bepaald geen overbodige luxe!

Vermijden of vluchten
Als het gaat om verleidingen, maken we het onszelf soms veel moeilijker dan nodig is. Je weet gewoon dat er op bepaalde plekken meer verleiding is en dat je op bepaalde tijden van de dag meer risico loopt om op tv verleid te worden door onreinheid. Daarom kun je sommige dingen maar beter niet doen. Zoals in de allereerste psalm staat: “Welzalig de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen...” (24) Niet elke verleiding heb je zelf in de hand en ook niet elke moeilijke situatie kan worden vermeden. Denk weer aan Jozef bij die opgefokte vrouw van Potifar. Uiteindelijk bleef er voor Jozef maar één oplossing over: vluchten! (25)

Het allerbelangrijkste is: wees vervuld met de Heilige Geest. Hij schenkt ons de kracht van God, waardoor wij stand kunnen houden tegen elke verleiding van de duivel. Vanuit jezelf zal het nooit lukken, maar vol van de kracht van de Heilige Geest ben je met Jezus meer dan een overwinnaar!

(1) Jacobus 1:12-16; (2) Matteüs 6:13: (3) Genesis 3:1-6; (4) Genesis 2:17; (5) Genesis 3:1; (6) Jesaja 5:20; (7) Genesis 39:7-20; (8) Psalm 10:7-10; (9) Matteüs 4:1-4; (10) Hebreeën 4:15; (11) Romeinen 8:2 (Het Boek); (12) Romeinen 8:37; (13) I Johannes 2:1; (14) Efeziërs 6:17; (15) Psalm 119:11; (16) Matteüs 4:1-11; (17) Lucas 5:16; 6:12; 9:18; 9:28; 11:1; 21:37; (18) Lucas 22:39 en 46; (19) Matteüs 5:21-22 en 27-28; (20) II Korintiërs 10:5-6; (21) Matteüs 5:29-30; (22) Job 31:1; (23) Psalm 1:1; (24) Genesis 39:12

Terug naar het overzicht van Ronduit Basics

© 2022 Grandia CPW - Realisatie door CommPro Automatisering
joor design