“Geef altijd het beste wat je hebt. Meer hoeft niet. Maar laat het vooral ook niet minder zijn!”

Zo’n 600.000 Nederlanders geven één of meerdere keren per jaar een halve liter bloed om ziekenhuizen in staat te stellen mensenlevens te redden. De stichting Sanquin regelt dit allemaal en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bloed. Want als je een bloedtransfusie krijgt, moet je natuurlijk wel zeker weten dat het goed en zuiver bloed is. In de Bijbel wordt ook gesproken over bloed dat wordt gegeven om mensenlevens te redden. En dan niet voor een paar jaar extra leven op aarde, maar voor de eeuwigheid. Het bloed van Jezus Christus!

Maar liefst 700 keer wordt er in de Bijbel over bloed van mensen en dieren geschreven. Dus best wel een belangrijk bijbels thema. Heel opvallend is dat in sommige kerken nauwelijks meer over het bloed van de Here Jezus wordt gesproken. Sommigen bekende theologen zeggen zelfs dat dit achterhaald is. Maar als je er niet meer over praat of er zelfs niet meer in gelooft, dan haal je het hart uit het Evangelie. Dan hou je zoiets over als een auto zonder motor. Dat kan dan nog steeds een hele mooie auto zijn, maar je komt er echt niet mee vooruit!

Dresscode
Het begint gelijk al helemaal aan het begin van de Bijbel. Adam en Eva zondigen tegen God en worden zich opeens bewust van hun naaktheid. (1) Ze voelen zich door de zonde letterlijk en figuurlijk in hun nakie staan voor God. Ze proberen met wat vijgenbladeren hun schaamte weg te werken, maar echt helpen doet dat niet. Want als God ’s avonds op bezoek komt, verstoppen ze zich toch voor God. (2) Aan het einde van het gesprek dat dan plaatsvindt, maakt God kleding voor Adam en Eva. En stelt daarbij een soort hemelse dresscode in. Om je innerlijke naaktheid voor God te kunnen bedekken heb je kleding nodig waar bloed voor heeft gevloeid. (3) Jesaja zingt dat we bekleed zijn met kleren van heil en met een mantel van gerechtigheid. (4) Hij heeft het daarbij heel concreet over de Here Jezus.

Bloeduitstorting
Ken je het verhaal tegen van de twee broers Kaïn en Abel? (5) Ze offeren allebei aan God. Het offer van Abel wordt aangenomen, dat van Kaïn afgewezen. Dat had zeker niet alleen te maken met de houding waarmee deze broers hun offer aan God brachten, maar ook met het offer zelf. Kaïn bracht van de vruchten van het veld en Abel slachtte een dier voor God. Alleen een offer, waarbij bloed vloeit is acceptabel voor God. Er moet bloed uitgestort worden. Bloed is voor God meer dan die zeseneenhalve liter rode vloeistof die door ons lichaam wordt gepompt. Mozes vertelt dat in het bloed van een mens of van een dier de ziel en dus het leven zit. (6) Als iemand zijn bloed geeft, dan geeft iemand daarbij zijn leven. Toen het bloed van Jezus Christus werd uitgestort, toen gaf Hij dus zijn leven. Zonder dat bloed zou het offer van Jezus Christus niet voldoende zijn geweest om ons te kunnen redden. In Hebreeën wordt dit heel kort en bondig samengevat: zonder bloedstorting is er geen vergeving! (7)

Een beestenboel
Als het volk Israël op weg is naar het beloofde land en de tabernakel (de voorloper van de tempel) wordt gebouwd, wordt ook de offerdienst door God ingesteld. (8) Vele dieren moeten worden geofferd om verzoening te kunnen doen over de zonden van de mensen. Het was in de tabernakel soms dan ook een behoorlijke beestenboel. Zeker met grote feestdagen werden er duizenden dieren geofferd. Deze dieren moesten hun bloed, dus hun leven geven en daarmee werd verzoening gedaan over de zonden van het volk. Het zal je niet heel veel moeite kosten om te kunnen begrijpen dat het bloed van een dier uiteindelijk nooit een mens kan redden. Daar is meer voor nodig! (9) Daar moet een mensenleven voor worden geofferd. Maar dan wel door een mens zonder zonde. Want hoe kun je nou ooit andermans schuld betalen, als je zelfs niet in staat bent je eigen schuld te betalen? Daarom kwam Jezus naar deze wereld. Als een mens zonder zonde kwam Hij om zijn bloed te geven. Johannes de Doper stelde Jezus dan ook voor als het Lam van God, dat de zonden van deze wereld wegneemt. (10) Over dit offer wordt geschreven dat dat voor eens en altijd genoeg is geweest. (11) Genoeg om alle zonden van alle mensen van de hele wereld te kunnen wegnemen. (12)

Bloed drinken
Als je echt een hartgrondige hekel aan iemand hebt, dan zeg je dat je iemands bloed wel kan drinken. Zeker niet positief bedoeld dus. Toch zegt Jezus letterlijk dat we zijn vlees mogen eten en zijn bloed mogen drinken. (13) Als je dat doet, dan ontvang je daarmee het eeuwige leven en ben je diep verbonden met Jezus. Dit klinkt je vast heel vreemd in de oren. Is het bloed van Jezus een soort toverdrankje? Vroeger werd het soms wel door een arts voorgeschreven. Het drinken van iemands bloed zou dan genezing brengen. Maar voor alle duidelijkheid: zo letterlijk bedoelt Jezus het dus niet. We zijn geen kannibalen! Wat bedoelt Jezus dan wel? Zoals ons lichaam honger en dorst krijgt, zo kan ook ons hart honger en dorst hebben. Bijvoorbeeld naar liefde, naar warmte en veiligheid, naar echtheid en uiteindelijk naar God Zelf. (14) We zeggen ook wel eens dat je iemands woorden indrinkt. Dan geef je die woorden plaats in je hart. En zo mogen we Jezus Christus als het ware ook indrinken en eten. Hem en zijn woorden een plaats geven in ons hart. Denk hierbij ook aan het Avondmaal. Dan wordt er gezegd dat we met het eten van het stukje brood het lichaam van Christus eten en met het drinken van een slokje wijn het bloed van Jezus Christus drinken. (15) Niet letterlijk, maar symbolisch.

De kracht van het bloed
Het bloed van de Here Jezus heeft een bijzonder krachtige (uit)werking. Dit bloed brengt je de verlossing en vergeving van al je zonden. (16) Het reinigt je van alle vuiligheid, die we in ons hart en denken vaak met ons meedragen. (17) Voor een vuil lichaam heb je gewone zeep nodig. Voor een vuil hart heb je het bloed van Jezus nodig. Het geeft ons het leven van Jezus. Hij heeft onze dood weggedragen en biedt ons Zijn leven aan. Hij heeft onze zonden op zich genomen en biedt ons zijn rechtvaardigheid en volmaaktheid aan. Maar het gaat nog verder. Het bloed van Jezus Christus maakt je ook vrij van de macht van de zonde en helpt je om een overwinnaar te zijn. (18) Als je dit zo allemaal leest, dan zal het je wel duidelijk zijn dat je niet zonder het bloed van Jezus kunt. Daarom mijn dringende advies: meld je bij de hemelse bloedbank. Vraag of God jou door het bloed van de Here Jezus wil verlossen, vergeven, reinigen en heiligen. Dat maakt je echt een ander mens!

(1) Gen. 3:1-7; (2) Gen. 3:8-10; (3) Gen. 3:21; (4) Jes. 61:10; (5) Gen. 4:1-8; (6) Lev. 17:11; (7) Hebr. 9:22; (8) Hebr. 9:1-10; (9) Hebr. 9:11-14; (10) Joh. 1:29; (11) Hebr. 10:10; (12) 1 Joh. 2:2; (13) Joh. 6:53-56; (14) Ps. 63:2; (15) 1 Kor. 11:17-34; (16) Efez. 1:7; (17) 1 Joh. 1:7; (18) 1 Petr. 1:18-19

Terug naar het overzicht van Ronduit Basics

© 2022 Grandia CPW - Realisatie door CommPro Automatisering
joor design