“Geef altijd het beste wat je hebt. Meer hoeft niet. Maar laat het vooral ook niet minder zijn!”


Groep jonge mensenZet honderd mensen op een rij en je weet zeker dat je te maken krijgt met honderd verschillende mensen. Niet alleen verschillend in uiterlijk, maar ook in karakter. Ieder mens is uniek. De één is vriendelijk, verlegen of juist arrogant. De ander is weer behulpzaam, goedgelovig of heel driftig. De vraag in deze basics is in hoeverre ons karakter bepaalt of en hoe we geloven en ook andersom: heeft ons geloof invloed op ons karakter of moeten we onszelf en anderen gewoon aanvaarden zoals we zijn?

Karaktervorming
Hoe wordt ons karakter gevormd? Was je vanaf dag één al zo onzeker en verlegen of ben je in de loop van je leven zo geworden? Was je in je wieg al een driftig en agressief jongetje of ben je dat geworden door allerlei dingen die je hebt meegemaakt? Voor een deel wordt je karakter bepaald door wat je meekrijgt van je vader en moeder. Het zit gewoon in je genen! Maar dat is zeker niet het enige. Je karakter ontwikkelt zich ook. Dat vindt vooral plaats tot ongeveer je 18e levensjaar. De belangrijkste factor daarbij is het gezin waarin je opgroeit en de opvoeding die je meekrijgt. Maar zeker ook je vriendengroep speelt hierin een rol. Het is dus best belangrijk wat voor soort vrienden jij uitkiest. (1) Je karakter wordt ook gevormd door waar je naar kijkt of luistert. (2) En door wie of wat jouw voorbeelden zijn. (3) Soms zijn het ook heel verdrietige dingen die je meemaakt. Als je ouders scheiden of als je wordt misbruikt. Al deze dingen hebben je gemaakt tot wie je bent.

Karakter en geloof
De eerste vraag is in hoeverre ons karakter bepaalt of en hoe we geloven. Zal bijvoorbeeld een goedgelovig iemand gemakkelijker in God gaan geloven dan iemand die juist altijd heel kritisch is? Kan iemand met een vriendelijk karakter gemakkelijker op Jezus gaan lijken dat iemand die altijd snel boos is? Zal een gevoelsmens meer en gemakkelijker iets van God ervaren dan iemand die alles heel verstandelijk beredeneert. Je kunt er niet omheen dat ons karakter wel degelijk bepaalt of en hoe we geloven. Tegelijkertijd moet eerlijk worden gezegd dat zelfs mensen met een goedgelovig karakter nooit vanuit zichzelf tot geloof zullen komen. Dat is en blijft een werk van de heilige Geest. (4) Gelukkig maar! Wat voor karakter een mens ook heeft, het hoeft nooit een belemmering te zijn om te geloven in en te leven met God.

Bijbelse voorbeelden
In de Bijbel komen we heel veel levensverhalen tegen. Van mensen zoals jij en ik. Ze hebben allemaal hun eigen(wijze) karakter. De ongelovige Tomas: Hij kon het maar niet geloven dat Jezus echt was opgestaan. (5) De impulsieve Petrus: Met al zijn enthousiasme liep hij zichzelf voorbij en toen het er op aankwam bleek hij vooral een bange Petrus te zijn. (6) De driftige Mozes: Hij dacht God een handje te kunnen helpen door een Egyptenaar dood te slaan. (7) De bange Gideon: Hij had zich verstopt voor de Midianieten en leek onbruikbaar voor God. (8) Als je al deze geschiedenissen leest dan ontdek je dat deze mensen bij God mochten komen zoals ze waren. Ze hoefden niet eerst te veranderen.

Veranderde mensen
God houdt van je zoals je bent. Maar Hij houdt teveel van jou om je te laten zoals je bent. God wil met ons aan de slag. Dus ook met ons karakter. De ongelovige Tomas werd één van de twaalf apostelen, waardoor de wereld op z’n kop werd gezet. (9) Hij stierf als martelaar voor Jezus. De impulsieve Petrus werd één van de steunpilaren van de Gemeente van Jezus Christus. (10) Door zijn moed en standvastigheid kon God hem geweldig gebruiken. Mozes wordt later omschreven als één van de meest zachtmoedige mensen van de aarde. (11) En de bange Gideon werd door de kracht van de heilige Geest een sterke held die met slechts driehonderd man het hele leger van de Midianieten wist te verslaan. (12)

Openbloeien
God wil dus ons karakter veranderen. Hij houdt teveel van ons om ons te laten zoals we zijn. Dat geeft bij sommige mensen gelijk een benauwd gevoel. Alsof je dan je persoonlijkheid – wie je bent – zou moeten inleveren bij God. Dat je dan niet meer jezelf kunt zijn. Maar dat bedoelt God nooit. Bij Hem mogen we juist helemaal onszelf zijn. Als Hij zegt dat Hij ons wil veranderen, dan gaat dat nooit ten koste van wie we zijn. Integendeel. Hoe meer God ons karakter kan en mag veranderen, hoe meer we gaan openbloeien. Juist als onze innerlijke schoonheid niet meer telkens wordt overschaduwd door al die negatieve karaktertrekken, gaan de mensen zien hoe mooi we zijn. Dat is dan al te zien aan de buitenkant. Je ziet het iemands gezicht hoe die van binnen in elkaar zit. God wil heel graag dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. (13) Dan word je zoals God je altijd al had bedoeld. Jesaja zegt dat je voor God kostbaar bent en dat Hij je hoog inschat. (14) Dus waarom zou God van jou iemand anders willen maken?

Karakteroefeningen
Hoe werkt dat nou? Hoe verandert God ons karakter? Daar heeft Hij verschillende manieren voor. Hij laat ons soms in situaties terecht komen waarin we met onszelf worden geconfronteerd. (15) Dat kan best pijnlijk zijn. Ik schrik soms van mezelf als ik merk hoe ik reageer op mensen of op situaties. Dan is het net of God een spiegel voor mij houdt om me dat eerlijk te laten zien. Niet om me te veroordelen – want wie in Jezus gelooft, wordt niet meer veroordeeld (16) – wel om me eerlijk te confronteren. Vervolgens gaat God diezelfde situaties gebruiken om ons te leren. Het zijn oefeningen, waarmee God ons karakter wil vormen. Hij leert ons om geduldig te zijn. Hij leert ons om vriendelijk te zijn. En weet je wat zo mooi is? Als het telkens niet lukt, hoef je niet wanhopig te worden. Want God heeft zoveel geduld. (17) Wij eisen van onszelf dat we van de ene op de andere dag al helemaal als Jezus zijn. God weet wat Hij van ons kan verwachten en neemt daar alle tijd voor. Meer tijd dan wij elkaar en onszelf vaak gunnen.

Vrucht van de Geest
Het mooiste wat God ons hierin heeft gegeven is de heilige Geest. Als de Geest van God in je is komen wonen, geeft Hij je gaven om de mensen te dienen, maar groeit er ook een vrucht in jou. (18) Die vrucht heeft alles te maken met je karakter. Want waar bestaat die vrucht uit? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De meeste van deze negen woorden gaan over ons karakter. Deze belofte van God betekent dat we onszelf niet hoeven te veranderen. Daar word je alleen maar vreselijk moe van en het veroorzaakt kramp. We kunnen onszelf ook niet veranderen. Daarom heeft God ons zijn Geest gegeven. Hij wil je maken tot een mooi mens. Hij wil je leren helemaal open te bloeien. Driftige mensen worden zachtmoedige mensen. Impulsieve mensen worden standvastige mensen. Verlegen mensen worden vrijmoedige mensen. Durf je het aan? Met God, die jou zo kostbaar vindt. Met Jezus, die Zich voor jou heeft gegeven. met de heilige Geest, die in jou is komen wonen? Gewoon doen!

(1) 1 Samuël 18:3/Psalm 1:2/Spreuken 18:24/Prediker 4:10/Titus 3:15; (2) Spreuken 20:12/Job 31:1/Prediker 1:8; 4:13 en 11:9/Matteüs 11:5; (3) 2 Koningen 17:41/2 Koningen 22:2/Johannes 13:15/1 Timoteüs 4:12; (4) 1 Korintiërs 12:3; (5) Johannes 20:26-28; (6) Matteüs 14:28-29; 16:22; 17:4; 26:33-35 en 26:75; (7) Exodus 2:11-12; (8) Rechters 6:11-13; (9) Handelingen 17:6 (NBG); (10) Matteüs 16:18; (11) Numeri 12:3 (NBG); (12) Rechters 7:8-22; (13) Romeinen 8:29; (14) Jesaja 43:4; (15) Romeinen 8:28; (16) Romeinen 8:1; (17) Psalm 86:15; (18) Galaten 5:22-23

Terug naar het overzicht van Ronduit Bascics

© 2022 Grandia CPW - Realisatie door CommPro Automatisering
joor design