“Geef altijd het beste wat je hebt. Meer hoeft niet. Maar laat het vooral ook niet minder zijn!”

Is jouw leven al aangetast door het virus van de haast en is jouw horloge al jouw god geworden, die het voor het zeggen heeft? Bij de oude Grieken werd tijd als een godheid gezien met de naam Chronos. Bepaald geen vriendelijke god, maar een monster dat graag kinderen verslond. Er is nog weinig veranderd. Nog steeds worden mensen verslonden door het monster ‘tijd’. En zeker als je deze god verbind met de god van het geld. Als Chronos en Mammon het voor het zeggen krijgen in je leven, dan word je geleefd!

Twee vuisten
In de Bijbel wordt veel over tijd gesproken en om welke prioriteiten het echt gaat in je leven. (1) Al op de eerste paar bladzijden van de Bijbel wordt een belangrijk basisprincipe gegeven. Zes dagen was God druk bezig met de schepping, op de zevende dag was er rust. (2) God Zelf kent dus een afwisseling van drukte en rust. Om de één of andere reden maken we de fout te denken dat werk door God wordt gezegend en rust niet. Om het in de stijl van Prediker te zeggen: er is een tijd van drukte en er is een tijd van rust. (3) Waarbij je beter een handvol rust kunt hebben dan twee vuisten (kramp) vol zwoegen en najagen van wind. (4)

Onmisbaar
Kijkend naar het leven van mensen in de Bijbel zien we dat de balans heel gemakkelijk kan worden kwijtgeraakt. Als het gaat om de balans tussen werk en rust, en ook als het gaat om de innerlijke rust. Mozes is als leider van het volk zo druk, dat hij geen tijd meer voor zichzelf heeft en ook het volk niet kan geven waar het behoefte aan heeft. Als zijn schoonvader Jetro ziet hoe Mozes helemaal uitgeput raakt, geeft hij hem de raad om mensen aan te stellen die een deel van zijn taak kunnen overnemen. (5) Mozes maakt een veel voorkomende denkfout. Hij gaat er vanuit dat God hem en niemand anders kan gebruiken om recht te spreken bij het volk. (6) Typisch het ‘ik ben onmisbaar’ syndroom. Dan raak je uit balans en helemaal uitgeput.

Tegenstrijdig
Koning David slaat helemaal door naar de andere kant. Weet je hoe dat hele verhaal met Batseba is begonnen? Op een avond staat David van zijn rustbed op en wandelt wat heen en weer op het dak van zijn paleis. (7) En dan ziet hij daar die mooie Batseba die zich daar in d’r nakie staat te baden… Zo op het eerste gezicht lijkt er helemaal niets mis met een koning die even geniet van zijn rust. Maar niet als je als koning voorop hoort te gaan in de oorlog waarin je land op dat moment is verwikkeld. Wel je generaals op pad sturen, maar zelf een beetje luieren en gluren op je mooie dakterras. Dat kan niet. (8)

Het is wat tegenstrijdig, want tegelijkertijd is David juist iemand die laat zien waar het echt in het leven om gaat. Elke dag van zijn leven wil hij in het huis van God zijn, om daar de Here te ontmoeten en te leren uit zijn Woord. (9) Vanuit deze basishouding heeft David ontdekt dat het mogelijk is te midden van de drukte van je dagelijkse agenda je ziel tot rust en stilte te brengen. (10) En soms moet je je eigen ziel ook gewoon die opdracht geven. Ziel, keer je stil tot God! (11)

Gods agenda
Je ziel tot rust en stilte brengen. Hoe? Van Isaak lees je dat hij tegen het vallen van de avond het veld ingaat om te peinzen. (12) Van Daniël, een drukbezette regeringsambtenaar, vernemen wij dat hij drie keer per dag zich voor het open raam richting Jeruzalem neerbuigt voor God om Hem te bidden en te loven. (13) Jezus trekt regelmatig ’s nachts de bergen in om in de stilte van de nacht met zijn Vader te spreken over de taak die Hem was gegeven. (14) Wat komen wij hier vaak weinig aan toe, omdat we zo geleefd worden. Marta maakte hierin de juiste keuze. Terwijl iedereen druk is met van alles en nog wat, kiest zij er voor om aan de voeten van Jezus te zijn. Wat Jezus dan zegt, is een belangrijke les voor ons allemaal. (15) Al deze mensen moesten leren zich vrij te worstelen van hun eigen agenda om zicht te krijgen op Gods agenda.

Zijn geheim
Het geheim van het leven van Jezus is dat Hij Gods agenda leefde. Als Hij Zich zou hebben laten leiden door alles wat op Hem afkwam, dan zou Hij nooit ‘genoeg’ hebben gehad aan de 33 jaar die Hem gegeven waren. Zoveel zieken die genezing nodig hadden. Zoveel mensen die het Evangelie van het Koninkrijk moesten horen. Zoveel Romeinen die verdreven moesten worden. Zoveel prioriteiten waar Hij helemaal niet aan is toegekomen. Zelfs niet aan is begonnen. Naar onze beleving was Hij nog maar net begonnen! Maar wat zegt Jezus vlak voor zijn kruisdood? “Vader, Ik heb U verheerlijkt op aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.” (16)

Een verbond
Door wie en wat laten wij ons leiden? Door Chronos? Door Mammon? Kijkend naar hoe mensen in ons land leven en worden geleefd, verdenk ik deze oude Griekse goden ervan dat ze een verbond hebben gesloten om samen op te trekken om zoveel mogelijk mensen te laten vastlopen in hun eigen afgoderij. Als christen mag je ook hierin helemaal anders zijn. (17) Laat je niet leiden door de dwingende agenda’s van Chronos en Mammon, maar door Gods agenda. Een agenda met balans tussen drukte en rust. Tussen handen uit de mouwen en handen gevouwen. Tussen er helemaal voor gaan en afstand durven nemen. Paulus verwoordt het prachtig: Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (18) Stop met het dienen van de god van de tijd. Dien de God van de eeuwigheid!

(1) Matt. 6:25-34; (2) Gen. 2:1-3; (3) Pred. 3:1-8; (4) Pred. 4:6; (5) Ex. 18:13-27; (6) Ex. 18:16; (7) 2 Sam. 11:1-5; (8) 2 Sam. 11:1; (9) Psalm 27:4-5; (10) Psalm 131:2; (11) Psalm 62:6; (12) Gen. 24:63; (13) Dan. 6:11; (14) Lucas 5:16; (15) Lucas 10:38-42: (16) Joh. 17:4; (17) Efez. 4:20; (18) Efez. 2:10

Terug naar het overzicht van Ronduit Basics

© 2022 Grandia CPW - Realisatie door CommPro Automatisering
joor design