“Geef altijd het beste wat je hebt. Meer hoeft niet. Maar laat het vooral ook niet minder zijn!”

Mijn zoon ging iedere zondag zonder klagen mee naar de kerk, maar dat veranderde toen hij ging puberen. Hij heeft totaal geen interesse meer in het geloof. Op zondagochtend slaapt hij liever uit. Het maakt me heel verdrietig. Hoe kan ik hem weer geïnteresseerd krijgen in het geloof?

Het is een eerlijke en lastige vraag waar veel ouders voor komen te staan en waar geen standaard antwoord op te geven is. Er zijn vier zaken die ik meer in het algemeen zou willen aanreiken.

  1. Je kinderen geïnteresseerd krijgen in het geloof heeft te maken met het ‘voorleven’ van je geloof. Wat zien onze kinderen van onze wandel met God? Welk beeld van God geven wij mee? Hoe trouw en toegewijd zijn we zelf? Dit alles is zeker geen garantie voor navolging, maar bepaalt wel hoe volwassen mensen terugkijken op hun christelijke opvoeding.
  2. Elke vader en moeder heeft een bediening in de dagelijkse voorbede voor hun kinderen. Een bekend voorbeeld uit de kerkgeschiedenis is dat van Monica, de moeder van de kerkvader Augustinus. Zij bad dagelijks en met passie voor haar zoon. Iemand uit haar directe omgeving zei: ‘Een zoon voor wie zoveel is gebeden kan haast niet meer verloren gaan…’
  3. Het is belangrijk om altijd in gesprek te blijven met elkaar. Met meer nadruk op luisteren dan op spreken. Stel vooral – en dan zonder veroordeling – vragen. Waarom is er geen interesse meer in het geloof? Heeft het te maken met de manier waarop het geloof invulling wordt gegeven? Is er teleurstelling of heeft het te maken met de persoonlijke zoektocht van iedere puber?
  4. In Lucas 15 lezen we de gelijkenis van de verloren zoon. Maar het gaat in dit verhaal ook om de wachtende vader. Het is bijzonder om te lezen hoe de vader bereid is zijn zoon los te laten. Niet vanuit onverschilligheid of gekwetstheid, maar vanuit liefde! En wat kunnen we daaruit leren? Een vader die kan loslaten is een vader die kan ontvangen. En dat geldt niet minder voor moeders!

Terug naar het overzicht van EVA-artikelen

© 2022 Grandia CPW - Realisatie door CommPro Automatisering
joor design