“Geef altijd het beste wat je hebt. Meer hoeft niet. Maar laat het vooral ook niet minder zijn!”

Ik twijfel al een hele tijd of ik zal veranderen van baan. Ik heb een goedbetaalde en leuke baan, maar ergens ben ik nooit mijn oude droom vergeten: kunstenares worden. Ik denk er steeds vaker aan om die droom te verwezenlijken, maar ben ook bang om een vreselijke misstap te maken. Ik zou graag willen weten wat God wil dat ik doe, welke weg Hij met mij wil gaan. Hoe kan ik daarachter komen?

Het ontdekken van Gods wil is vaak een oprechte worsteling. We lezen in Efez. 2:10 (NBG) dat we in Christus Jezus geschapen zijn om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Maar wat betekent dit? Dat er een soort van hemels draaiboek voor ons leven klaarligt waarin precies is vastgelegd wat we moeten gaan doen? Dan zou het toch wel handig zijn om een kopie van dit draaiboek te hebben. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik geloof dat God ons zeker wil leiden. Hij belooft ons in Psalm 32:8 Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Maar of God nou voor ons bepaalt of we leraar, timmerman, kunstenaar of boekhouder moeten worden? Zou het Hem niet veel meer gaan om de houding van ons hart? In Kol. 3:23 staat: Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.

Natuurlijk geeft God soms heel specifieke roepingen en overtuigingen. Maar Hij is het ook die dromen geeft in de harten van mensen en (creatieve) gaven schenkt om mee aan de slag te gaan. Doe waar je goed in bent, wat bij je past en wat jou zelf ook vreugde en voldoening geeft. Ga er van uit dat God je zo heeft gemaakt en dat je als goed rentmeester er uit mag halen wat er in zit. Luister dus naar je hart - blijf daarbij nuchter en kijk ook wat praktisch haalbaar is - en doe het alsof het voor de Heer is. Zal het ook zijn hart vreugde geven? Het allerbelangrijkste bij het zoeken naar de wil van God is: leer Hem Zelf steeds beter kennen! Dan wordt het steeds gemakkelijker om zijn inzichten en raad te ontvangen.

Terug naar het overzicht van EVA-artikelen

© 2022 Grandia CPW - Realisatie door CommPro Automatisering
joor design